Generation-MSX

Panasonic/Matsushita - FS-VW30WSX


Type
MSX 2+
Note
Details
  • RAM Size: 256 kB
  • VRAM Size: ?? kB