Generation-MSX

Kadokawa Shoten


Name
Kadokawa Shoten
Fullname
角川書店 (Kadokawa bookstore)
Scene Group/Person
No
Country
Japan 

Correction

 ______   ___   _____   _  _  
 /_____//  / _ \\ | __ \\ | || | || 
 `____ `  / //\ \\ | | \ || | || | || 
 /___//  | ___ ||| |__/ || | \\_/ || 
 `__ `  |_|| |_|||_____//  \____// 
 /_//   `-`  `-` -----`   `---`  
 `-`