Generation-MSX

Sony - KV-14G2


Sony - KV-14G2
Manufacturer
Sony
Type
Television

Correction

 _  _   ______  __  __  __  __ 
| | | || /_  _// \ \\/ // \ \\/ // 
| |/\| ||  -| ||-  \  //  \ ` // 
| /\ ||  _| ||_  / . \\   | ||  
|_// \_|| /_____// /_//\_\\  |_||  
`-`  `-` `-----`  `-` --`  `-`'