Generation-MSX

Contribute screenshot: Rocky Rock


Rocky Rock (1986, MSX, Grupo de Trabajo Software (G.T.S.)) Rocky Rock (1986, MSX, Grupo de Trabajo Software (G.T.S.))
Original title
Rocky Rock
Developed by
Grupo de Trabajo Software (G.T.S.)
Year
1986
System
MSX

Video

Example: https://www.youtube.com/watch?v=ciblRYm0tE0 <-- Youtube Id

 ______   ___    _____   ___  
 /_____//  / _ \\  / ___//  / _ \\ 
 `____ `  / //\ \\  \___ \\ / //\ \\ 
 /___//  | ___ || /  // | ___ ||
 `__ `  |_|| |_|| /____// |_|| |_||
 /_//   `-`  `-` `-----`  `-`  `-` 
 `-`