Generation-MSX

Contribute correction: Kanji Database


Kanji Database (1985, MSX2, Unite Technical Computer (UTC))
Original title
漢字データベース
Title translations
Kanji Database (English)
Developed by
Unite Technical Computer (UTC)
Year
1985
Month
August
System
MSX 2

Correction

 _____   _____  __  _   ___  
 |__ //  | ___|| | || | ||  / _ \\ 
  / //  | ||__  | '--' || | / \ || 
 / //__  | ||__  | .--. || | \_/ || 
 /_____|| |_____|| |_|| |_||  \___// 
 `-----`  `-----` `-` `-`  `---`