Generation-MSX

Kai Magazine


Kai Magazine Logo
Name
Kai Magazine
Scene Group/Person
Yes
Country
Spain 

Correction

 _____   ______ __  __   ___  
 / ___|| /_  _// \ \\ / //  / _ \\ 
| // __   -| ||-  \ \/ //  / //\ \\ 
| \\_\ ||  _| ||_  \ //  | ___ ||
 \____//  /_____//  \//  |_|| |_||
 `---`  `-----`   `   `-`  `-`