Generation-MSX

Sony - KV-14G11


Manufacturer
Sony
Type
Monitor

Add Media

 _____    ___   _ __  ______ 
| __ \\  / _ \\  | |/ // /_  _// 
| | \ || | / \ || | ' //  -| ||- 
| |__/ || | \_/ || | . \\  _| ||_ 
|_____//  \___//  |_|\_\\ /_____// 
 -----`   `---`  `-` --` `-----`