Generation-MSX
Found: 210 matches, now showing 76 till 100.

 Title Product codeDeveloperPublisher Year
Janyu Mah-Jong (雀友)
MSXROM PSG
MXTJ-11003 Tecno Soft Tecno Soft 1987
Jaque Mate (Chess Player)
MSXTape PSG
6 STM 292 Eurosoft System 4 1988
Jiko Chushinha (ぎゅわんぶらあ自己中心派)
MSX MSX 2MegaROM PSG MSX-Music
Game Arts Game Arts 1988
Jiko Chushinha2 (ぎゅわんぶらあ自己中心派2自称!強豪雀士編)
MSX 2MegaROM PSG MSX-Music
Game Arts Game Arts 1989
Joraku (戦国コマ廻し上洛)
MSX 23.5 inch double-sided disk PSG
Takeru
MSX Magazine (JP) TAKERU 1990
Jyanse (雀聖)
MSX 2MegaROM PSG
HBS-G059C Chatnoir Sony 1986
Kato Masao (加藤正夫の実践定石200)
MSX 23.5 inch double-sided disk PSG
Champion Soft Champion Soft 1987
Kazuo Morita's Othello (森田和郎のオセロ)
MSXROM PSG
PS-2017G Random house Toshiba-EMI Ltd. 1986
Kempelen Chess (ケンペレンチェス)
MSX 2MegaROM PSG
R55Y5152 Andromeda Software Pony Canyon 1988
King (王将)
MSXROM PSG
Microcabin Microcabin 1984
King (王将)
MSXTape PSG
Microcabin Microcabin 1984
Kisei Shogi (棋聖)
MSX 2MegaROM PSG
HBS-G057C Shogi Master Sony 1987
Kitahei (棋太平)
MSX 2MegaROM PSG
MIC-M022R Microcabin Microcabin 1986
Kitahei (棋太平)
MSX 23.5 inch single-sided disk PSG
Microcabin Microcabin 1986
Koji Tanigawa's Shogi Instruction (谷川浩司の将棋指南)
MSXROM PSG
R49X5104 Pony Canyon Pony Canyon 1986
Koji Tanigawa's Shogi Instruction (谷川浩司の将棋指南)
MSXROM PSG
Takeru
Pony Canyon TAKERU 1986
Koji Tanigawa's Shogi Instruction II (谷川浩司の将棋指南II)
MSX 2MegaROM PSG
R55Y5110 Pony Canyon Pony Canyon 1988
Konami's Mahjong (コナミの麻雀道場)
MSXROM PSG
RC707 Konami Konami 1984
Limaribu
MSXROM PSG
Arnold Metselaar MSXdev 2008
Lunar Ball (ルナーボール)
MSXROM PSG
R49X5079 Compile Pony Canyon 1985
MSX Battle Game of Go (MSX実戦囲碁)
MSX3.5 inch single-sided disk PSG
HBS-G032D Sony Sony 1985
MSX Board Games 1
MSXTape
Compilation
Orpheus Orpheus 1985
MSX Shogi Game (MSX将棋)
MSXROM PSG
HBS-G034C Alpha Denshi Sony 1984
Mah Jong Crazy Special II (麻雀狂時代スペシャルpartII冒険編)
MSX 23.5 inch double-sided disk PSG MSX-Music
Takeru
Micronet TAKERU 1990
Mah-Jong Crazy (ジャン狂)
MSXROM PSG
MXHI 11033 Hudson Soft Honeybee Soft 1984