Generation-MSX

Sony - HBK-100


Type
Plotter/Printer
Note