Generation-MSX

Sony - HBK-35


Sony - HBK-35
Type
3.5" disk drive
Note