Generation-MSX

Sony - PRN-120


Type
Plotter/Printer
Note